මහමුදුල්ලා හා රබෙල් හුසේන් නැවතත් සංචිතයට

95
Mahmudullah, Rubel Hossain

එළඹෙන සැප්තැම්බර් මස 28 වන දා ආරම්භ වීමට නියමිත බංගලාදේශ් – දකුණු අප්‍රිකා ටෙස්ට් සංචාරය සඳහා බංගලාදේශ කණ්ඩායමට මහමුදුල්ලා හා රබෙල් හුසේන් කැඳවා ඇත. ශකීබ් අල් හසන්ගේ මාස 6ක විරාමය බංගලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් තහවුරු කිරීමත් සමඟ ඔවුන් දෙදෙනාට මෙම අවස්ථාව ලබා දුන් බව බංගලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පවසයි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එළඹෙන සැප්තැම්බර් මස 28 වන දා ආරම්භ වීමට නියමිත බංගලාදේශ් – දකුණු අප්‍රිකා ටෙස්ට් සංචාරය සඳහා බංගලාදේශ කණ්ඩායමට මහමුදුල්ලා හා රබෙල් හුසේන් කැඳවා ඇත. ශකීබ් අල් හසන්ගේ මාස 6ක විරාමය බංගලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් තහවුරු කිරීමත් සමඟ ඔවුන් දෙදෙනාට මෙම අවස්ථාව ලබා දුන් බව බංගලාදේශ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පවසයි.…