ලන්ඩන් මැරතන් තරගය විශේෂ කාණ්ඩයකට පමණක් සීමා වේ

20
London Marathon:

පවතින කොරෝනා වයිරස තත්වය මත ඔක්තෝබර් මස දක්වා කල් දැමූ සුප්‍රකට ලන්ඩන් මැරතන් තරගය බොහෝ විට “Elite” කාණ්ඩයේ තරගකරුවන් පමණක් සහභාගි කරගනිමින් පැවැත්වීමට සංවිධායකයින් තීරණය කොට ඇත. ලෝක ශූරයා පිටියට සමුදෙන්න තීරණය කරයි ඔලිම්පික් පදක්කම් ලාභී 110m කඩුලු පැනීම ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාවේ හිමිකම දරන ඇමරිකානු… මෙම තීරණය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පවතින කොරෝනා වයිරස තත්වය මත ඔක්තෝබර් මස දක්වා කල් දැමූ සුප්‍රකට ලන්ඩන් මැරතන් තරගය බොහෝ විට “Elite” කාණ්ඩයේ තරගකරුවන් පමණක් සහභාගි කරගනිමින් පැවැත්වීමට සංවිධායකයින් තීරණය කොට ඇත. ලෝක ශූරයා පිටියට සමුදෙන්න තීරණය කරයි ඔලිම්පික් පදක්කම් ලාභී 110m කඩුලු පැනීම ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාවේ හිමිකම දරන ඇමරිකානු… මෙම තීරණය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින්…