පැරා ක්‍රීඩකයන්ගේ අවසන් බලාපොරොත්තුවත් බිඳ වැටේ

10

මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසරේ පැවැත්වීමට ඉතිරිව තිබූ අවසන් පැරා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය වූ “Tunis Grand Prix” තරගාවලිය ද දින නියමයකින් තොරව කල්දැමීමට සංවිධායකයින් තීරණය කරන ලදි. පැරා ශූරයින්ගේ ලෝක ශූරතා සිහින වසරක් පස්සට ලබන වසරේ (2021) ජපානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ …. මෙම වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙම වසරේ පැවැත්වීමට ඉතිරිව තිබූ අවසන් පැරා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය වූ “Tunis Grand Prix” තරගාවලිය ද දින නියමයකින් තොරව කල්දැමීමට සංවිධායකයින් තීරණය කරන ලදි. පැරා ශූරයින්ගේ ලෝක ශූරතා සිහින වසරක් පස්සට ලබන වසරේ (2021) ජපානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ …. මෙම වසරේ…