විදෙස් ක්‍රීඩකයන්ට ලැන්කෂයර් දොර වැසෙයි

21

මෙවර තරගවාරය සඳහා ලැන්කෂයර් කණ්ඩායම සමඟ ගිවිසුම් ගත වූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන් වන බී. ජේ. වොට්ලිං, ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් සහ ජේම්ස් ෆෝක්නර්ගේ කොන්ත්‍රාත්තු අවලංගු කිරීමට සිදුවී ඇත. ඒ පවතින ගෝලීය අර්බුදය හමුවේ ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරගාවලිය කල්දැමීමට සිදුව තිබීම නිසාවෙනි. නමුත් 2021 ඊළඟ ගිම්හානයේ දී ඔවුන් තිදෙනා සමඟින් නැවතත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට ලැන්කෂයර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙවර තරගවාරය සඳහා ලැන්කෂයර් කණ්ඩායම සමඟ ගිවිසුම් ගත වූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන් වන බී. ජේ. වොට්ලිං, ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් සහ ජේම්ස් ෆෝක්නර්ගේ කොන්ත්‍රාත්තු අවලංගු කිරීමට සිදුවී ඇත. ඒ පවතින ගෝලීය අර්බුදය හමුවේ ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරගාවලිය කල්දැමීමට සිදුව තිබීම නිසාවෙනි. නමුත් 2021 ඊළඟ ගිම්හානයේ දී ඔවුන් තිදෙනා සමඟින් නැවතත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට ලැන්කෂයර්…