“ලෝක කුසලානයට මම සූදානම්” – කුසල් පෙරේරා

483

දකුණු අප්‍රිකාවේ දී සුපිරි දස්කම් දැක්වූ සුපිරි ප්‍රවේගකාරී පිතිකරු කුසල් ජනිත් පෙරේරා තමන් ලෝක කුසලානයට සූදානම් බව BBC සිංහල වෙබ් අඩවියට අදහස් දක්වමින් පවසා තිබුණේ ක්‍රීඩාලෝලීන් ඔහුගේ ලෝක කුසලාන ආගමනය පිළිබඳ ඉතා අපේක්ෂා සහගතව සිටින තත්වයක දීයි. හඬා වැලපෙමි නෙලා ගනු හැකි World Cup සිහිනේ අවුරුදු 44ක ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු අප්‍රිකාවේ දී සුපිරි දස්කම් දැක්වූ සුපිරි ප්‍රවේගකාරී පිතිකරු කුසල් ජනිත් පෙරේරා තමන් ලෝක කුසලානයට සූදානම් බව BBC සිංහල වෙබ් අඩවියට අදහස් දක්වමින් පවසා තිබුණේ ක්‍රීඩාලෝලීන් ඔහුගේ ලෝක කුසලාන ආගමනය පිළිබඳ ඉතා අපේක්ෂා සහගතව සිටින තත්වයක දීයි. හඬා වැලපෙමි නෙලා ගනු හැකි World Cup සිහිනේ අවුරුදු 44ක ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ…