සාම මැරතන් තරගයට නැවතත් බාධා

10

පවතින කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් ජුනි මස 21 වැනිදා දක්වා කල්දැමූ “Kigali Peace Marathon” තරගය නැවතත් මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා කල් දැමීමට සංවිධායකයින් තීරණය කරන ලදි. තරගය පැවැත්වෙන දිනය පිළිබඳව තවමත් තීරණයක් ගෙන නොමැත. පැරා ක්‍රීඩකයන්ගේ අවසන් බලාපොරොත්තුවත් බිඳ වැටේ මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් ….…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පවතින කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් ජුනි මස 21 වැනිදා දක්වා කල්දැමූ “Kigali Peace Marathon” තරගය නැවතත් මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා කල් දැමීමට සංවිධායකයින් තීරණය කරන ලදි. තරගය පැවැත්වෙන දිනය පිළිබඳව තවමත් තීරණයක් ගෙන නොමැත. පැරා ක්‍රීඩකයන්ගේ අවසන් බලාපොරොත්තුවත් බිඳ වැටේ මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් ….…