“මහනුවර හදගැස්ම” – තරගාවලියට සූදානම්!

12

මෙවර ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියට තරග වදින කණ්ඩායම් අතර සිය නාමය ඉහළින්ම රඳවා ගෙන සිටින ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ලෙස මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය හැඳින්විය හැක.  ගිලිහී ගිය රිද්මය සොයා යන්නට පොලිස් භටයින් සූදානම්! 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය ආරම්භ වීම සඳහා තවත් ඇත්තේ දින දහයකටත් අඩු… පසුගිය වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මෙවර ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියට තරග වදින කණ්ඩායම් අතර සිය නාමය ඉහළින්ම රඳවා ගෙන සිටින ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ලෙස මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය හැඳින්විය හැක.  ගිලිහී ගිය රිද්මය සොයා යන්නට පොලිස් භටයින් සූදානම්! 2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය ආරම්භ වීම සඳහා තවත් ඇත්තේ දින දහයකටත් අඩු… පසුගිය වසරේ…