2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය ආරම්භ වීම සඳහා තවත් ඇත්තේ දින දහයකටත් අඩු කාලයකි. පසුගිය වසරේ දී සිතූ තරම් පොලිස් කණ්ඩායම වාසනාවන්ත නොවුනත් ඔවුන් ප්‍රබල කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම පරාජය කරා රැගෙන යන්නට සමත් විය. තරග පහක් පමණක් ජයගත්තත් අනෙක් කණ්ඩායම් වලට ඔවුන්ව පරාජය කිරීම පහසු වූයේ නැත. 1926 වසරේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019/20 ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය ආරම්භ වීම සඳහා තවත් ඇත්තේ දින දහයකටත් අඩු කාලයකි. පසුගිය වසරේ දී සිතූ තරම් පොලිස් කණ්ඩායම වාසනාවන්ත නොවුනත් ඔවුන් ප්‍රබල කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම පරාජය කරා රැගෙන යන්නට සමත් විය. තරග පහක් පමණක් ජයගත්තත් අනෙක් කණ්ඩායම් වලට ඔවුන්ව පරාජය කිරීම පහසු වූයේ නැත. 1926 වසරේ…