නව වාර්තා 7කින් පොඩ්ඩෝ තරගාවලිය වර්ණවත් කරති

294

ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ කනිෂ්ඨ තරගාවලිය ඊයේ (19) අනුරාධපුර දී නිමාව දුටු අතර බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හා රාජගිරිය ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල සමස්ත බාලක හා බාලිකා ශූරතා දිනා ගැනීමට සමත් විය. පළමු වාර්තාව සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයෙකුගෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියක් වන ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ කනිෂ්ඨ තරගාවලිය ඊයේ (19) අනුරාධපුර දී නිමාව දුටු අතර බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය හා රාජගිරිය ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල සමස්ත බාලක හා බාලිකා ශූරතා දිනා ගැනීමට සමත් විය. පළමු වාර්තාව සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයෙකුගෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියක් වන ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල ක්‍රීඩා…