එංගලන්ත දඟයෙක් හදිසියේ රෝහලට

එංගලන්තයේ නවසීලන්ත තරග සංචාරය 2019

45

සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර හැමිල්ටන් හිදී පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනය (නොවැම්බර් 30) අතරතුර එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ජැක් ලීච් රෝහල් ගත කර තිබේ. ඒ හදිසියේම ඔහුගේ ආමාශය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ඇතිව තිබෙන වේදනාවක් නිසයි. නවසීලන්ත ක්‍රිකට් ආචර්ගෙන් සමාව අයදියි එංගලන්තය සහ නවසීලන්තය අතර අද (25) මවුන්ට් මන්ගුවානි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර හැමිල්ටන් හිදී පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනය (නොවැම්බර් 30) අතරතුර එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ජැක් ලීච් රෝහල් ගත කර තිබේ. ඒ හදිසියේම ඔහුගේ ආමාශය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ඇතිව තිබෙන වේදනාවක් නිසයි. නවසීලන්ත ක්‍රිකට් ආචර්ගෙන් සමාව අයදියි එංගලන්තය සහ නවසීලන්තය අතර අද (25) මවුන්ට් මන්ගුවානි…