තරගාවලිය අවසානයේ වසර 20ක් පැරණි වාර්තාවක් බිඳ වැටේ

254

23 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය ඊයේ (24) දෝහා කටාර් හි කලීෆා ක්‍රීඩාංගණයේ දී සාර්ථක නිමාවට පත්වූ අතර පුරා දින 4ක් පුරා පැවති තරගාවලිය අවසානයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට එක් පදක්කමකින් පමණක් සෑහීමට පත්වන්නට සිදු විය. ඊයේ පැවැත්වූ තරග ඉසව්වලින් තවත් පදක්කමක් පෙනෙන මානයේ තිබූ ඉසව්වක් වන මීටර 400 කාන්තා සහය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

23 වැනි ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය ඊයේ (24) දෝහා කටාර් හි කලීෆා ක්‍රීඩාංගණයේ දී සාර්ථක නිමාවට පත්වූ අතර පුරා දින 4ක් පුරා පැවති තරගාවලිය අවසානයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට එක් පදක්කමකින් පමණක් සෑහීමට පත්වන්නට සිදු විය. ඊයේ පැවැත්වූ තරග ඉසව්වලින් තවත් පදක්කමක් පෙනෙන මානයේ තිබූ ඉසව්වක් වන මීටර 400 කාන්තා සහය…