ශූරතාවේ සිහිනය රැකගනිමින් Blues පියවරක් ඉදිරියට!

61
International Rugby

Investec Super Rugby Aotearoa 2020 තරගාවලියේ තවත් එක් තීරණාත්මක තරගයක් අද (02) ඕක්ලන්ඩ් නුවර ඊඩන් පාර්ක් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ක්‍රියාත්මක වූයේ ප්‍රබල Blues කණ්ඩායමට අත්‍යාවශ්‍ය කර තිබූ ජයග්‍රහණයක් උරුම කරදෙමිනි. ලකුණු 32-21ක් ලෙසින් ඔවුන් අතින් පරාජයට පත්වූයේ ලකුණු සටහනේ සිව්වැනි ස්ථානයෙහි පසුවන Highlanders කණ්ඩායමයි. ආන්දෝලනාත්මක විනිසුරු මැද Crusaders ජය තහවුරුයි! තරගයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

Investec Super Rugby Aotearoa 2020 තරගාවලියේ තවත් එක් තීරණාත්මක තරගයක් අද (02) ඕක්ලන්ඩ් නුවර ඊඩන් පාර්ක් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ක්‍රියාත්මක වූයේ ප්‍රබල Blues කණ්ඩායමට අත්‍යාවශ්‍ය කර තිබූ ජයග්‍රහණයක් උරුම කරදෙමිනි. ලකුණු 32-21ක් ලෙසින් ඔවුන් අතින් පරාජයට පත්වූයේ ලකුණු සටහනේ සිව්වැනි ස්ථානයෙහි පසුවන Highlanders කණ්ඩායමයි. ආන්දෝලනාත්මක විනිසුරු මැද Crusaders ජය තහවුරුයි! තරගයේ…