ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක් සංචිතයෙන් ඉවතට

211
 

දකුණු අප්‍රිකාවට තවත් හිසරදයක් වෙමින් ලෝක කුසලානය සංචිතයේ වේගපන්දු බලඇණිය ශක්තිමත් කළ ඇන්රිච් නොර්ට්ජේට සංචිතයෙන් ඉවත් වීමට සිදුවී ඇත. ඒ ඔහුගේ ඇඟිල්ලෙහි සිදු වූ ආබාධයක් නිසාවෙනි. මීට දින කිහිපයකට පෙර ඔහුගේ මෙම ආබාධය නිසා ඔහුගේ ලෝක කුසලාන සහභාගිත්වය අවිනිශ්චිත බව ප්‍රකාශ වී තිබූ අතර දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය පසුව නිවේදනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දකුණු අප්‍රිකාවට තවත් හිසරදයක් වෙමින් ලෝක කුසලානය සංචිතයේ වේගපන්දු බලඇණිය ශක්තිමත් කළ ඇන්රිච් නොර්ට්ජේට සංචිතයෙන් ඉවත් වීමට සිදුවී ඇත. ඒ ඔහුගේ ඇඟිල්ලෙහි සිදු වූ ආබාධයක් නිසාවෙනි. මීට දින කිහිපයකට පෙර ඔහුගේ මෙම ආබාධය නිසා ඔහුගේ ලෝක කුසලාන සහභාගිත්වය අවිනිශ්චිත බව ප්‍රකාශ වී තිබූ අතර දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය පසුව නිවේදනය…