ඉන්දු-චීන ගැටුමට මැදි වූ “VIVO” IPL ගැන අවසන් තීන්දුව ඉදිරියේ දී

839
 

ඉන්දු-චීන දේශ සීමා ආසන්නයේ මේ වන විට උද්ගත වී ඇති අර්බුදකාරී තත්වය දැනටමත් දෙරට අතර රාජතාන්ත්‍රික ගැටුමක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන්නේ එම කලාපයෙහි නොසන්සුන්කාරී වටපිටාවක් නිර්මාණය කරමිනි. බංග්ලාදේශ සුපිරි ක්‍රීඩකයෙකුත් කොරෝනා දැලේ පැටලේ ඉන්දියාව කේන්ද්‍රකර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා පසුගිය වසර කිහිපය පුරාවටම මූල්‍යමය අනුග්‍රහකත්වය දැක්වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දු-චීන දේශ සීමා ආසන්නයේ මේ වන විට උද්ගත වී ඇති අර්බුදකාරී තත්වය දැනටමත් දෙරට අතර රාජතාන්ත්‍රික ගැටුමක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන්නේ එම කලාපයෙහි නොසන්සුන්කාරී වටපිටාවක් නිර්මාණය කරමිනි. බංග්ලාදේශ සුපිරි ක්‍රීඩකයෙකුත් කොරෝනා දැලේ පැටලේ ඉන්දියාව කේන්ද්‍රකර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා පසුගිය වසර කිහිපය පුරාවටම මූල්‍යමය අනුග්‍රහකත්වය දැක්වූ…