1983 වසරේ දී කැංගරුවන් හමුවේ සිංහයන් පෑ වික්‍රමය

1685
අර්ජුන රණතුංග පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාවක් (gettyimages)

1983 වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ දී මෙරට ක්‍රිකට්ලෝලීන්ට ක්‍රිකට් වසන්තය රැගෙන ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නට විය. එම කාල සමය වන විට ලෝක ක්‍රිකට් පිටියේ සිටි ප්‍රබලතම චරිත දෙකක් වූ ග්‍රේග් චැපල් සහ ඩෙනිස් ලිලී ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දැකබලා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්ලෝලීන් නොඉවසිල්ලෙන් පසු විය.  දෙරට අතර තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1983 වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ දී මෙරට ක්‍රිකට්ලෝලීන්ට ක්‍රිකට් වසන්තය රැගෙන ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නට විය. එම කාල සමය වන විට ලෝක ක්‍රිකට් පිටියේ සිටි ප්‍රබලතම චරිත දෙකක් වූ ග්‍රේග් චැපල් සහ ඩෙනිස් ලිලී ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දැකබලා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්ලෝලීන් නොඉවසිල්ලෙන් පසු විය.  දෙරට අතර තරග…