චම්පක රාමනායකට අලුත් තනතුරක්

182

ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක චම්පක රාමනායක මහතා බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ඉහළ කාර්යසාධන ඒකකයේ වැඩබලන පුහුණුකරු ලෙස පත්කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අයර්ලන්ත A කණ්ඩායම සමඟ ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන තරගාවලියේ දී බංග්ලාදේශ A කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස වැඩ කටයුතු කරනු ලබන්නේ රාමනායක මහතායි. බංග්ලාදේශ ඉහළ කාර්යසාධන ඒකකයේ ප‍්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස Toby Radford…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක චම්පක රාමනායක මහතා බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් ඉහළ කාර්යසාධන ඒකකයේ වැඩබලන පුහුණුකරු ලෙස පත්කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අයර්ලන්ත A කණ්ඩායම සමඟ ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන තරගාවලියේ දී බංග්ලාදේශ A කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස වැඩ කටයුතු කරනු ලබන්නේ රාමනායක මහතායි. බංග්ලාදේශ ඉහළ කාර්යසාධන ඒකකයේ ප‍්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස Toby Radford…