ශර්මා නැති වීම ගැන ගවස්කාර් කනස්සල්ලෙන්!

ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියා සංචාරය 2020/21

1976
Gavaskar on Rohit

ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයට සහභාගී වෙන ඉන්දීය කණ්ඩායම ඊයේ (27) නම් කළා. ඉන්දීය උපනායක රෝහිත් ශර්මා එම සංචාරයට නම් කර නොමැති වීම ගැන බොහෝ දෙනෙක් සිය විමතිය පළ කර තිබුණා.  සුළු ආබාධයක් නිසා රෝහිත්, Mumbai Indians කණ්ඩායමේ අවසන් තරග දෙකට ක්‍රීඩා නොකළ අතර ඔහුව ඉන්දීය සංචිතයට ඇතුළත් නොකිරීමටත් එය හේතුවක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයට සහභාගී වෙන ඉන්දීය කණ්ඩායම ඊයේ (27) නම් කළා. ඉන්දීය උපනායක රෝහිත් ශර්මා එම සංචාරයට නම් කර නොමැති වීම ගැන බොහෝ දෙනෙක් සිය විමතිය පළ කර තිබුණා.  සුළු ආබාධයක් නිසා රෝහිත්, Mumbai Indians කණ්ඩායමේ අවසන් තරග දෙකට ක්‍රීඩා නොකළ අතර ඔහුව ඉන්දීය සංචිතයට ඇතුළත් නොකිරීමටත් එය හේතුවක්…