ඉන්දියාව වේලාසනින්ම තරගාවලිය ජය ගනී

28

ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර තරග 5කින් යුත් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (17) බෝපාල් හිදී නිමා වූ තෙවැනි තරගයෙන් ලකුණු 20ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තවත් තරග 2ක් ඉතිරිව තිබිය දී තරගාවලිය ජයග්‍රණය කිරීමට සමත් විය. දීපක් ඉන්දීය ජයග්‍රහණයට පාර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර තරග 5කින් යුත් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (17) බෝපාල් හිදී නිමා වූ තෙවැනි තරගයෙන් ලකුණු 20ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළ ඉන්දීය දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තවත් තරග 2ක් ඉතිරිව තිබිය දී තරගාවලිය ජයග්‍රණය කිරීමට සමත් විය. දීපක් ඉන්දීය ජයග්‍රහණයට පාර…