කිවියන් T20 තරගාවලියේ වාඩුව එක්දින තරගාවලියෙන් අල්ලයි!

50
India vs New Zealand
AP Photo
 

මීට දින කිහිපයකට පෙර නිමාවූ විස්සයි විස්ස තරගාවලියේ දී තමන්ව පූර්ණ තරගාවලි පරාජයකට ලක් කිරීමේ වාඩුව සංචාරක ඉන්දීය පිළෙන් පියවා ගැනීමට අද (11) නවසීලන්ත කණ්ඩායමට හැකිවිය. ඒ ඉන් පසුව ඇරඹි එක්දින තරගාවලියේ දී ඉන්දියාව 3-0ක පූර්ණ තරගාවලි පරාජයකට ලක් කරමිනි. අද පැවති තෙවැනි එක්දින තරගය නවසීලන්තය පහසුවෙන් ජය ගත්තේ කඩුලු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මීට දින කිහිපයකට පෙර නිමාවූ විස්සයි විස්ස තරගාවලියේ දී තමන්ව පූර්ණ තරගාවලි පරාජයකට ලක් කිරීමේ වාඩුව සංචාරක ඉන්දීය පිළෙන් පියවා ගැනීමට අද (11) නවසීලන්ත කණ්ඩායමට හැකිවිය. ඒ ඉන් පසුව ඇරඹි එක්දින තරගාවලියේ දී ඉන්දියාව 3-0ක පූර්ණ තරගාවලි පරාජයකට ලක් කරමිනි. අද පැවති තෙවැනි එක්දින තරගය නවසීලන්තය පහසුවෙන් ජය ගත්තේ කඩුලු…