කොරෝනා තවත් තරගාවලියක් කල්දමයි

165
 

එළඹෙන සැප්තැම්බර් මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ඉන්දීය තරග සංචාරය 2021 වසර දක්වා කල්දමා තිබේ. එංගලන්ත ඉන්දීය සීමිත ඕවර තරග සංචාරය මෙලෙස 2021 මුල් භාගය දක්වා කල් දමා ඇති බව එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය සහ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය අද (අගෝස්තු 7) තහවුරු කළේය. >>“IPL යන්න බැරි වුනා කියලා පසුතැවිල්ලක් නැහැ”<<…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එළඹෙන සැප්තැම්බර් මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ඉන්දීය තරග සංචාරය 2021 වසර දක්වා කල්දමා තිබේ. එංගලන්ත ඉන්දීය සීමිත ඕවර තරග සංචාරය මෙලෙස 2021 මුල් භාගය දක්වා කල් දමා ඇති බව එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනය සහ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය අද (අගෝස්තු 7) තහවුරු කළේය. >>“IPL යන්න බැරි වුනා කියලා පසුතැවිල්ලක් නැහැ”<<…