කාන්තා ක්‍රිකට් වාර්තා පොත් අලුත් කරමින් චමරි අතපත්තු නොදැවී රැස්කළ ලකුණු 178ක විශිෂ්ට ඉනිමෙන් සවිමත්ව ලෝක කුසලාන එක්දින තරගයක ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩිකාවන්ට එරෙහිව වාර්තා වූ දෙවන වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වූ ලකුණු 257ක් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් අසමත් විය. සුසී – හොලී සුසංයෝගය නිසා ශ්‍රී ලංකාවට අමිහිරි පරාජයක්! මෙවර එංගලන්තය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාන්තා ක්‍රිකට් වාර්තා පොත් අලුත් කරමින් චමරි අතපත්තු නොදැවී රැස්කළ ලකුණු 178ක විශිෂ්ට ඉනිමෙන් සවිමත්ව ලෝක කුසලාන එක්දින තරගයක ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩිකාවන්ට එරෙහිව වාර්තා වූ දෙවන වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වූ ලකුණු 257ක් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් අසමත් විය. සුසී – හොලී සුසංයෝගය නිසා ශ්‍රී ලංකාවට අමිහිරි පරාජයක්! මෙවර එංගලන්තය…