ජපාන ප්‍රේක්ෂකාගාරය හැඬවූ ශ්‍රී ලංකාවේ සොඳුරු පරාජිතයා

1101
onceuponatimeinthevest.blogspot.com

ඒ 1964 ග්‍රීෂ්ම ඍතුවයි. දිනය 1964 ඔක්තෝබර් 14 වැනිදාය. එදින ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර ජාතික ක්‍රීඩාංගණය අතුරු සිදුරු නැතිව පිරී පැවතුනි. ඒ 1964 ඔලිම්පික් උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා ආරම්භ වන දිනය එදින බැවිනි. 1964 ඔලිම්පික් උළෙලේ මීටර් 10 000 පිරිමි තරගය ආරම්භ වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබුණි. ලොව ප්‍රකට දුර දිවීමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඒ 1964 ග්‍රීෂ්ම ඍතුවයි. දිනය 1964 ඔක්තෝබර් 14 වැනිදාය. එදින ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර ජාතික ක්‍රීඩාංගණය අතුරු සිදුරු නැතිව පිරී පැවතුනි. ඒ 1964 ඔලිම්පික් උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා ආරම්භ වන දිනය එදින බැවිනි. 1964 ඔලිම්පික් උළෙලේ මීටර් 10 000 පිරිමි තරගය ආරම්භ වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබුණි. ලොව ප්‍රකට දුර දිවීමේ…