උපුල් තරංග නායකත්වයෙන් ඉවත් කරයි?

3243

ශ්‍රී ලංකා එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක උපුල් තරංග එළඹෙන ඉන්දීය සංචාරයේ සිට නායකත්වයෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. උපුල් තරංගගේ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්දින තරග 22ක් සඳහා සහභාගි වී ඇතිමුත් ඉන් තරග 16ක්ම පරාජය වී ඇති අතර ජයග්‍රහණය ලබා ගෙන ඇත්තේ තරග 4ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක උපුල් තරංග එළඹෙන ඉන්දීය සංචාරයේ සිට නායකත්වයෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. උපුල් තරංගගේ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්දින තරග 22ක් සඳහා සහභාගි වී ඇතිමුත් ඉන් තරග 16ක්ම පරාජය වී ඇති අතර ජයග්‍රහණය ලබා ගෙන ඇත්තේ තරග 4ක්…