ප්‍රතිවාදීන්ව පීඩනයට පත්කරන වේගයක් සහ මොහොමඩ් ඉසදීන්ව සිහි කැඳවන ගෝල ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් සහිත තරුණ ප්‍රහාරකයෙක් කළුතර නගරයට හමු වී ඇත. ඔහු නමින් නිර්මාල් උදාර පෙරේරා නම් වේ. මේ වන විට කළුතර සිරි කුරුස විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන 2016 වසරේ අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ පාපන්දු තරගාවලියේ විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූ නිර්මාල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ප්‍රතිවාදීන්ව පීඩනයට පත්කරන වේගයක් සහ මොහොමඩ් ඉසදීන්ව සිහි කැඳවන ගෝල ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් සහිත තරුණ ප්‍රහාරකයෙක් කළුතර නගරයට හමු වී ඇත. ඔහු නමින් නිර්මාල් උදාර පෙරේරා නම් වේ. මේ වන විට කළුතර සිරි කුරුස විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන 2016 වසරේ අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ පාපන්දු තරගාවලියේ විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූ නිර්මාල්…