සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට දැවැන්ත ජයක්

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

8

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ D කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය අතර මාතර උයන්වත්ත පිටියේ දී අද (24) නිමා වූයේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට දැවැන්ත ජයක් හිමිකර දෙමිනි.   ජනිෂ්ක සහ දුනිත් සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පෙරමුණේ තබයි සිංගර් කුසලාන වයස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ D කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය අතර මාතර උයන්වත්ත පිටියේ දී අද (24) නිමා වූයේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට දැවැන්ත ජයක් හිමිකර දෙමිනි.   ජනිෂ්ක සහ දුනිත් සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පෙරමුණේ තබයි සිංගර් කුසලාන වයස…