සාන්ත තෝමස් – ගේට්වේ වාර්ෂික පාපන්දු ගැටුමට සියල්ල සූදානමින්

5

ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල අතර ‘නෙවිල් ද අල්විස් – රැල්ෆ් අලස් අභියෝගතා ශූරතාවය’ වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන වාර්ෂික පාපන්දු තරගය අඛණ්ඩව දෙවන වසරටත් මෙම මස 25 වන දින කොළඹ තුරඟ තරග ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ ඩී පැවැත්වීමට නියමිත ය.  Blue Star සහ සෝන්ඩර්ස් අවසන් පූර්ව වටයට 2019/20 Vantage FA…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල අතර ‘නෙවිල් ද අල්විස් – රැල්ෆ් අලස් අභියෝගතා ශූරතාවය’ වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන වාර්ෂික පාපන්දු තරගය අඛණ්ඩව දෙවන වසරටත් මෙම මස 25 වන දින කොළඹ තුරඟ තරග ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ ඩී පැවැත්වීමට නියමිත ය.  Blue Star සහ සෝන්ඩර්ස් අවසන් පූර්ව වටයට 2019/20 Vantage FA…