යුද වැදි විරුවන්ට සරණ වන ගජබා සුපර්ක්‍රොස් මෙවරත්

44

ධාවනපැදිකරුවන් මග බලා සිටින “ගජබා සුපර්ක්‍රොස් ” තරගාවලිය පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ඊයේ (22) ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විදුලි සහ යාන්ත්‍රික බලඝණයේ දී පැවැත්විය.  මෙවර “ගජබා සුපර්ක්‍රොස් “ තරගාවලිය සැප්තැම්බර් පළමු වැනිදා ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර එම තරගය ගජබා රෙජිමේන්තු මධ්‍යස්ථාන ධාවන පථයේ දී පැවැත්වෙනු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ධාවනපැදිකරුවන් මග බලා සිටින “ගජබා සුපර්ක්‍රොස් ” තරගාවලිය පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ඊයේ (22) ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විදුලි සහ යාන්ත්‍රික බලඝණයේ දී පැවැත්විය.  මෙවර “ගජබා සුපර්ක්‍රොස් “ තරගාවලිය සැප්තැම්බර් පළමු වැනිදා ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර එම තරගය ගජබා රෙජිමේන්තු මධ්‍යස්ථාන ධාවන පථයේ දී පැවැත්වෙනු…