ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් සටනට දිනය තීන්දුයි!

403
 

2017 ඩයලොග් ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය 2018 ජනවාරි මස කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම්ව ඇත. https://www.thepapare.com/world-cup-trophy-tour-coming-to-sri-lanka-news-sinhala/ ඒ  අනුව මෙම පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය 2018 වසරේ ජනවාරි මස 13 වැනිදා කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ප්‍රමුඛතම පාපන්දු තරගාවලියක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2017 ඩයලොග් ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය 2018 ජනවාරි මස කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම්ව ඇත. https://www.thepapare.com/world-cup-trophy-tour-coming-to-sri-lanka-news-sinhala/ ඒ  අනුව මෙම පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය 2018 වසරේ ජනවාරි මස 13 වැනිදා කොළඹ තුරඟ තරග පිටියේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ප්‍රමුඛතම පාපන්දු තරගාවලියක්…