ගෝල රකින්නෝ ස්පාඤ්ඤය හා ඩෙන්මාර්කය ගෙදර යවති

2018 FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය

1153

2018 ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් 16 දෙනාගේ වටයේ දෙවන දිනය වූ ඊයේ (01) පළමු තරගය ලෙස සත්කාරක රුසියාව හා ප්‍රබල ස්පාඤ්ඤය තරග වැදුණු අතර ගෝල 1-1ක් ලෙස නියමිත කාලය අවසන් වීමෙන් අනතුරුව දඬුවම් පහරවලින් ගෝල 3 – 4ක් ලෙස ස්පාඤ්ඤය නැවත හරවා යවන්නට සත්කාරක රුසියාව සමත් විය. ලෝක ශූර…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2018 ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් 16 දෙනාගේ වටයේ දෙවන දිනය වූ ඊයේ (01) පළමු තරගය ලෙස සත්කාරක රුසියාව හා ප්‍රබල ස්පාඤ්ඤය තරග වැදුණු අතර ගෝල 1-1ක් ලෙස නියමිත කාලය අවසන් වීමෙන් අනතුරුව දඬුවම් පහරවලින් ගෝල 3 – 4ක් ලෙස ස්පාඤ්ඤය නැවත හරවා යවන්නට සත්කාරක රුසියාව සමත් විය. ලෝක ශූර…