ශ්‍රී ලංකාව සිය මංගල ප්‍රවීණයින්ගේ ලෝක කුසලානයට සුදානම් වෙයි

61

ශ්‍රී ලංකා හොකී ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් තවත් වතාවක් ශ්‍රී ලංකාවට උපරිම ගෞරවය ගෙන දීම සඳහා ජුලි 27වන දා සිට අගෝස්තු 8 වැනිදා දක්වා ස්පාඤ්ඤයේ බාසිලෝනා නුවර දී පැවැත්වෙන 2018 Exin ප්‍රවීණන්ගේ හොකී ලෝක කුසලානයට සහභාගී වනු ඇත. තියුණු තරගයකට පසු ශාමාල් ශූරතාව දිනාගනී ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම ටෙනිස් තරගාවලියක් වන කොළඹ ශූරතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා හොකී ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයින් තවත් වතාවක් ශ්‍රී ලංකාවට උපරිම ගෞරවය ගෙන දීම සඳහා ජුලි 27වන දා සිට අගෝස්තු 8 වැනිදා දක්වා ස්පාඤ්ඤයේ බාසිලෝනා නුවර දී පැවැත්වෙන 2018 Exin ප්‍රවීණන්ගේ හොකී ලෝක කුසලානයට සහභාගී වනු ඇත. තියුණු තරගයකට පසු ශාමාල් ශූරතාව දිනාගනී ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම ටෙනිස් තරගාවලියක් වන කොළඹ ශූරතා…