චෙල්සි, මැන්චෙස්ටර් සිටි දැවැන්ත ජයග්‍රහණ වාර්තා කරද්දී ලිවර්පූල් පල්ලම් බසී

83
English Premier League 2018

සතියක ජාත්‍යන්තර තරග විරාමයෙන් පසු එංගලන්ත ප්‍රිමියර් ලීග් පාපන්දු තරගාවලිය පසුගිය සෙනසුරාදා (15) නැවත ඇරඹුණු අතර විරාමයෙන් පසු පළමු සති අන්තය පෙරළිවලින් තොර සාමකාමී සති අන්තයක් විය. සිව්වැනි සතිය අවසන්; ලිවර්පූල් තවමත් පෙරමුණේ 2018-19 එංගලන්ත ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ සිව්වන සති අන්තය නිමා වූයේ බලාපොරොත්තු.. අපේක්ෂා කළ පරිදි මැන්චෙස්ටර් සිටි, මැන්චෙස්ටර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සතියක ජාත්‍යන්තර තරග විරාමයෙන් පසු එංගලන්ත ප්‍රිමියර් ලීග් පාපන්දු තරගාවලිය පසුගිය සෙනසුරාදා (15) නැවත ඇරඹුණු අතර විරාමයෙන් පසු පළමු සති අන්තය පෙරළිවලින් තොර සාමකාමී සති අන්තයක් විය. සිව්වැනි සතිය අවසන්; ලිවර්පූල් තවමත් පෙරමුණේ 2018-19 එංගලන්ත ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ සිව්වන සති අන්තය නිමා වූයේ බලාපොරොත්තු.. අපේක්ෂා කළ පරිදි මැන්චෙස්ටර් සිටි, මැන්චෙස්ටර්…