කෝලිව නිරුවත් කළ ජිමී

12

විරාත් කෝලිගේ පිත්ත ඉදිරියේ අසරණ නොවූ පන්දු යවන්නෙකු නොමැති තරම් ය. ඔහු ලොව බිහිවූ විශිෂ්ටතම වේගපන්දු යවන්නකු වන ලසිත් මාලිංගව පවා තුට්ටුවකට මායිම් කළේ නැත. එසේ ලොව පුරා පන්දු යැවීමේ බලඇණි සුනුවිසුනු කර දැමූව ද කෝලිට එකම එක පන්දු යවන්නකු ඉදිරියේ නම් දණින් වැටෙන්නට සිදු විය.  එම පන්දු යවන්නාගේ දෙපසට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

විරාත් කෝලිගේ පිත්ත ඉදිරියේ අසරණ නොවූ පන්දු යවන්නෙකු නොමැති තරම් ය. ඔහු ලොව බිහිවූ විශිෂ්ටතම වේගපන්දු යවන්නකු වන ලසිත් මාලිංගව පවා තුට්ටුවකට මායිම් කළේ නැත. එසේ ලොව පුරා පන්දු යැවීමේ බලඇණි සුනුවිසුනු කර දැමූව ද කෝලිට එකම එක පන්දු යවන්නකු ඉදිරියේ නම් දණින් වැටෙන්නට සිදු විය.  එම පන්දු යවන්නාගේ දෙපසට…