එංගලන්ත තරග සංචාරය තුල සෙල්ෆි හා සමරු සටහන් තහනම් වෙයි

7

එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචාරය එළඹෙන මාර්තු මස 19 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතය. කෙසේ වෙතත් මෙම තරගාවලිය පිළිබඳව පූර්ව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් අනුගමනය කිරීමට එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තීරණය කර තිබිණි.  ඒ අනුව මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් ක්‍රීඩකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගනිමින් තම ක්‍රීඩකයන් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල ගැවසීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචාරය එළඹෙන මාර්තු මස 19 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතය. කෙසේ වෙතත් මෙම තරගාවලිය පිළිබඳව පූර්ව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් අනුගමනය කිරීමට එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තීරණය කර තිබිණි.  ඒ අනුව මේ දිනවල පැතිර යන කොරෝනා වයිරසය නිසාවෙන් ක්‍රීඩකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගනිමින් තම ක්‍රීඩකයන් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල ගැවසීම…