හැරී කේන් ජාමේ බේරා ගද්දී ස්ටර්ලින්ග්ගෙන් ගෝල ත්‍රිත්වයක්

391
football

හැරී කේන් ජාමේ බේරා ගද්දී ස්ටර්ලින්ග්ගෙන් ගෝල ත්‍රිත්වයක්  2019/20 එංගලන්ත ප්‍රිමියර් ලීග් තරගවාරය ආරම්භ කරමින් අද (10) මැන්චෙස්ටර් සිටි හා ලිවර්පූල් කණ්ඩායම් පහසු ජයග්‍රහණ වාර්තා කරන්නට සමත් වුනා. ටෝටන්හැම් හොට්ස්පර් කණ්ඩායමත් තියුණු තරගයකට පසුව ඇෂ්ටන් විලා කණ්ඩායම පරාජය කළේ හැරී කේන්ගේ ගෝල ද්විත්වයේ පිහිටෙන්. සුපිරි ක්‍රීඩක ලයනල් මෙසීට පාපන්දු පිටිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

හැරී කේන් ජාමේ බේරා ගද්දී ස්ටර්ලින්ග්ගෙන් ගෝල ත්‍රිත්වයක්  2019/20 එංගලන්ත ප්‍රිමියර් ලීග් තරගවාරය ආරම්භ කරමින් අද (10) මැන්චෙස්ටර් සිටි හා ලිවර්පූල් කණ්ඩායම් පහසු ජයග්‍රහණ වාර්තා කරන්නට සමත් වුනා. ටෝටන්හැම් හොට්ස්පර් කණ්ඩායමත් තියුණු තරගයකට පසුව ඇෂ්ටන් විලා කණ්ඩායම පරාජය කළේ හැරී කේන්ගේ ගෝල ද්විත්වයේ පිහිටෙන්. සුපිරි ක්‍රීඩක ලයනල් මෙසීට පාපන්දු පිටිය…