සුපිරි ක්‍රීඩක ලයනල් මෙසීට පාපන්දු පිටිය තහනම්!

211

නිමා වූ කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ දී දකුණු ඇමරිකානු පාපන්දු සම්මේලනය වන CONMEBOL විවේචනය කිරීම හේතුවෙන් සුපිරි ආජන්ටිනා ක්‍රීඩක  ලයනල් මෙසී හට මාස තුනක තරග තහනමක් හා ඇමරිකානු ඩොලර් පනස්දහසක දඩ මුදලක් පැනවීමට දකුණු ඇමරිකානු පාපන්දු සම්මේලනය තීරණය කර තිබේ.  ගැටුම් රැසක් මැද ආර්ජන්ටිනාව චිලී පරාජය කරයි ආර්ජන්ටිනාවට එල්ල වී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නිමා වූ කෝපා ඇමරිකා පාපන්දු තරගාවලියේ දී දකුණු ඇමරිකානු පාපන්දු සම්මේලනය වන CONMEBOL විවේචනය කිරීම හේතුවෙන් සුපිරි ආජන්ටිනා ක්‍රීඩක  ලයනල් මෙසී හට මාස තුනක තරග තහනමක් හා ඇමරිකානු ඩොලර් පනස්දහසක දඩ මුදලක් පැනවීමට දකුණු ඇමරිකානු පාපන්දු සම්මේලනය තීරණය කර තිබේ.  ගැටුම් රැසක් මැද ආර්ජන්ටිනාව චිලී පරාජය කරයි ආර්ජන්ටිනාවට එල්ල වී…