ජෝසප් වාස් ක්‍රීඩකයින් සහ උහන ක්‍රීඩිකාවන් 15න් පහළ ශූරතා ඩැහැගනී

371

2018 DSI සුපර් ස්පෝර්ට්ස් පාසල් වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ වයස අවුරුදු 15න් පහළ බාලිකා ශූරතාවය දිනා ගැනීමට අම්පාර උහන තිස්සපුර විද්‍යාලය සමත් විය. වට පහක් පුරා දිගහැරුණු තියුණු සටනකින් පසු බාලක ශූරතාවය දිනා ගැනීමට වෙන්නප්පුව ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය සමත් විය. 2018 DSI සුපර් ස්පෝර්ට්ස් පාසල් වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ වයස අවුරුදු 15න් පහළ බාලිකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2018 DSI සුපර් ස්පෝර්ට්ස් පාසල් වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ වයස අවුරුදු 15න් පහළ බාලිකා ශූරතාවය දිනා ගැනීමට අම්පාර උහන තිස්සපුර විද්‍යාලය සමත් විය. වට පහක් පුරා දිගහැරුණු තියුණු සටනකින් පසු බාලක ශූරතාවය දිනා ගැනීමට වෙන්නප්පුව ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය සමත් විය. 2018 DSI සුපර් ස්පෝර්ට්ස් පාසල් වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ වයස අවුරුදු 15න් පහළ බාලිකා…