උහන ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දෙවැනි ශූරතාවය සහ ඉඹුලාන ක්‍රීඩකයින් රාජකීයයින් පරාජය කළ ශූරතාවය

232

DSI සුපර් ස්පෝර්ට්ස් පාසල් වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ අවසාන මහා තරග පැවැත්වෙන දෙවන හා අවසන් දිනය වන අද (4) තෙවන තරගය ලෙස වයස අවුරුදු 13න් පහළ බාලක අවසන් මහා තරගය පැවැත්වුණු අතර තියුණු සටනකට පසු රුවන්වැල්ල රාජකීය විද්‍යාලය පරාජය කරමින් ඉඹුලාන ශ්‍රී සේන මහා විද්‍යාලය වයස අවුරුදු 13න් පහළ කාණ්ඩයේ ශූරයින් බවට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

DSI සුපර් ස්පෝර්ට්ස් පාසල් වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ අවසාන මහා තරග පැවැත්වෙන දෙවන හා අවසන් දිනය වන අද (4) තෙවන තරගය ලෙස වයස අවුරුදු 13න් පහළ බාලක අවසන් මහා තරගය පැවැත්වුණු අතර තියුණු සටනකට පසු රුවන්වැල්ල රාජකීය විද්‍යාලය පරාජය කරමින් ඉඹුලාන ශ්‍රී සේන මහා විද්‍යාලය වයස අවුරුදු 13න් පහළ කාණ්ඩයේ ශූරයින් බවට…