ලොව පළමු වරට කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලියකට DRS එයි

46
DRS to make maiden appearance

විනිසුරු තීරණ නැවත පරික්ෂා කිරීමේ අවස්ථාව හෙවත් DRS අවස්ථාව රූපවාහිනියේ විකාශනය වන බොහෝ පිරිමි ක්‍රිකට් තරගාවලි තුල දැකගන්නට ලැබුණ ද, කාන්තා ක්‍රිකට් ද්වි පාර්ශ්වික (bilateral series) තරගාවලි තුල එය භාවිතා කර නොමැත. කෙසේ නමුත් අද (21) ආරම්භ වීමට නියමිත කොදෙව් කණ්ඩායමේ එංගලන්ත තරග සංචාරය තුල දී පළමු වරට DRS අවස්ථා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

විනිසුරු තීරණ නැවත පරික්ෂා කිරීමේ අවස්ථාව හෙවත් DRS අවස්ථාව රූපවාහිනියේ විකාශනය වන බොහෝ පිරිමි ක්‍රිකට් තරගාවලි තුල දැකගන්නට ලැබුණ ද, කාන්තා ක්‍රිකට් ද්වි පාර්ශ්වික (bilateral series) තරගාවලි තුල එය භාවිතා කර නොමැත. කෙසේ නමුත් අද (21) ආරම්භ වීමට නියමිත කොදෙව් කණ්ඩායමේ එංගලන්ත තරග සංචාරය තුල දී පළමු වරට DRS අවස්ථා…