නිත්තවෙලට ගිය CR ක්‍රීඩකයන් හිස් අතින් ගෙදර යයි

3
Dialog Rugby

අපරාජිත මහනුවර කණ්ඩායම 12 වන සති අන්තයත් ජයග්‍රහණයකින් අවසන් කරමින් ලකුණු 39 – 15ක් ලෙස CR&FC ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කරන්නට සමත් වුනා. තරගය පැවැත්වුනේ මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දීය.  CH අමතර ප්‍රසාද ලකුණක් සමඟින් ගුවන් හමුදාව පරාජය කරයි ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ CH&FC කණ්ඩායම සහ ගුවන් හමුදා තරගයට සුපිරි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අපරාජිත මහනුවර කණ්ඩායම 12 වන සති අන්තයත් ජයග්‍රහණයකින් අවසන් කරමින් ලකුණු 39 – 15ක් ලෙස CR&FC ක්‍රීඩා සමාජය පරාජය කරන්නට සමත් වුනා. තරගය පැවැත්වුනේ මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයේ දීය.  CH අමතර ප්‍රසාද ලකුණක් සමඟින් ගුවන් හමුදාව පරාජය කරයි ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ CH&FC කණ්ඩායම සහ ගුවන් හමුදා තරගයට සුපිරි…