නාවික කණ්ඩායම තවත් තියුණු සටනකින් ජයග්‍රහණය කරයි

5
Air Force SC vs Navy SC

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ 13 වැනි සතියේ තරග පසුගිය දා ආරම්භ විය. එහි තවත් තරගයක් සඳහා නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය රත්මලානේ දී ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමඟින් තරග වැදිනි. එම තරගය ලකුණු 24-21ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය.  දාබරේගේ උත්සාහය අපතේ යයි ඩයලොග් අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඩයලොග් අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ 13 වැනි සතියේ තරග පසුගිය දා ආරම්භ විය. එහි තවත් තරගයක් සඳහා නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය රත්මලානේ දී ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමඟින් තරග වැදිනි. එම තරගය ලකුණු 24-21ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය සමත් විය.  දාබරේගේ උත්සාහය අපතේ යයි ඩයලොග් අන්තර්…