කොළඹ තුරග තරග පිටියේ දී රිනවුන් කණ්ඩායම සමඟ පැවති තරගය ගෝල 3 -1 ක් ලෙස ලබා ගනිමින් ඩයලොග් ශූරයින්ගේ පාපන්දු කුසලානය තවදුරටත් තමන් සන්තකයේම තබා ගන්නට කොළඹ පාපන්දු සමාජය සමත් විය. බ්ලූ ස්ටාර් ශූරතා සිහිනය යුධ හමුදාව බොඳ කරයි පුරා මාස ගණනාවක් ඇඳී ආ 2016/17 ඩයලොග් ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ තුරග තරග පිටියේ දී රිනවුන් කණ්ඩායම සමඟ පැවති තරගය ගෝල 3 -1 ක් ලෙස ලබා ගනිමින් ඩයලොග් ශූරයින්ගේ පාපන්දු කුසලානය තවදුරටත් තමන් සන්තකයේම තබා ගන්නට කොළඹ පාපන්දු සමාජය සමත් විය. බ්ලූ ස්ටාර් ශූරතා සිහිනය යුධ හමුදාව බොඳ කරයි පුරා මාස ගණනාවක් ඇඳී ආ 2016/17 ඩයලොග් ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ…