කොළඹ – ජාවා ලේන් සමයි; තීරණාත්මක ජය සෝන්ඩර්ස්ට

344

කොළඹ පාපන්දු සමාජය – ජාවා ලේන් SC කොළඹ පාපන්දු සමාජය සහ ජාවා ලේන් ක්‍රීඩා සමාජය අතර 2018/19 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 14 වන සතියේ තරගයක් ලෙස ඊයේ (31) කොළඹ සුගතදාස පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති තරගය ඉතා උණුසුම් තරගයකින් අනතරුව ජය-පැරදුමෙන් තොරව  නිමාවට පත්වූයේ කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල 4 බැගින් වාර්තා කරගනිමිනි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොළඹ පාපන්දු සමාජය – ජාවා ලේන් SC කොළඹ පාපන්දු සමාජය සහ ජාවා ලේන් ක්‍රීඩා සමාජය අතර 2018/19 ‘Dialog’ ශූරයින්ගේ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 14 වන සතියේ තරගයක් ලෙස ඊයේ (31) කොළඹ සුගතදාස පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති තරගය ඉතා උණුසුම් තරගයකින් අනතරුව ජය-පැරදුමෙන් තොරව  නිමාවට පත්වූයේ කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල 4 බැගින් වාර්තා කරගනිමිනි.…