පැරණි මතකයන් එක්ක අලුත් වුන සම්බන්ධතාවය

28

ඕස්ට්‍රේලියා පාකිස්තාන පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනය නිමා වූයේ ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමට ලකුණු 72කින් පෙරමුණ ගෙන දෙමිනි. ලකුණු 240කට සීමා වූ පාකිස්තාන ඉනිමට පිළිතුරු ලෙස ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 312ක් රැස් කරගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවට තවත් ජාතික තලයේ ක්‍රීඩාංගණයක්! දේශීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරග සහ පාසල් ක්‍රිකට් තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඕස්ට්‍රේලියා පාකිස්තාන පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනය නිමා වූයේ ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමට ලකුණු 72කින් පෙරමුණ ගෙන දෙමිනි. ලකුණු 240කට සීමා වූ පාකිස්තාන ඉනිමට පිළිතුරු ලෙස ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 312ක් රැස් කරගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකාවට තවත් ජාතික තලයේ ක්‍රීඩාංගණයක්! දේශීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරග සහ පාසල් ක්‍රිකට් තරග…