බ්‍රැඩ්බි වසන්තය සඳහා දින නියමවේ

81

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා දින සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය දින නියමයකින් තොරව කල් ගිය අතර කොළඹ රාජකීය විදුහල හා මහනුවර ත්‍රිත්ව විදුහල අතර පැවැත්වෙන මහා රග්බි සංග්‍රාමයක් වන බ්‍රැඩ්බි පලිහ ශූරතාව ද දින නියමයකින් තොරව කල් දැමීමට බලධාරීන් තීරණය කරන ලදි. දෙවන වටයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා දින සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය දින නියමයකින් තොරව කල් ගිය අතර කොළඹ රාජකීය විදුහල හා මහනුවර ත්‍රිත්ව විදුහල අතර පැවැත්වෙන මහා රග්බි සංග්‍රාමයක් වන බ්‍රැඩ්බි පලිහ ශූරතාව ද දින නියමයකින් තොරව කල් දැමීමට බලධාරීන් තීරණය කරන ලදි. දෙවන වටයේ…