දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය නැවතත් පුවත් මවයි

128
Beresford Williams
හිටපු දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් සභාපති Beresford Williams ©Muzi Ntombela/BackpagePix

දකුණු අප්‍රිකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති ඇතුළු සාමාජිකයන් කිහිපදෙනෙකු පසුගිය ඉරිදා (25) සිය ධුරයෙන් ඉවත් වීමෙන් පසු ඊයේ (26) පාලක මණ්ඩලයේ අනෙකුත් සාමාජිකයන් ද ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව එහි සභාපති ධුරයේ කටයුතු කළ Beresford Williams, ස්වාධීන නොවන සාමාජිකයන් සිව්දෙනෙක් සහ ස්වාධීන සාමාජිකයෙකු Dheven Dharmalingam ඉරිදා පැවති සාකච්ඡාවකින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු අප්‍රිකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති ඇතුළු සාමාජිකයන් කිහිපදෙනෙකු පසුගිය ඉරිදා (25) සිය ධුරයෙන් ඉවත් වීමෙන් පසු ඊයේ (26) පාලක මණ්ඩලයේ අනෙකුත් සාමාජිකයන් ද ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව එහි සභාපති ධුරයේ කටයුතු කළ Beresford Williams, ස්වාධීන නොවන සාමාජිකයන් සිව්දෙනෙක් සහ ස්වාධීන සාමාජිකයෙකු Dheven Dharmalingam ඉරිදා පැවති සාකච්ඡාවකින්…