විරල දේ අතර පුදුම දේ කළ චමින්ද වාස්

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන ප්‍රත්‍යාවලෝකන - 9

232
පළමු පන්දු 3 දී කඩුලු 3ක් දවා ගත් අවස්ථාව.

පිට පිට පන්දු 3ක දී කඩුලු 3ක් දවා ගන්නවා හෙවත් කඩුලු ත්‍රිත්වයක්, එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රිකට් භාෂාවෙන් ‘හැට්‍රික්’ එකක් ගන්නවා කියන්නේ ලේසි පහසු දෙයක් නොවෙයි. එය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නම් සැලකෙන්නේ අතිශයින්ම අමාරු කර්තව්‍යයක් විදියට. එක්දින තරග ආරම්භ දශක 4කටත් වැඩි කාලයක් ගතවී තිබෙන මේ වකවානුවේ දී ලෝකයෙන්ම හැට්‍රික් වාර්තා වෙන්නේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පිට පිට පන්දු 3ක දී කඩුලු 3ක් දවා ගන්නවා හෙවත් කඩුලු ත්‍රිත්වයක්, එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රිකට් භාෂාවෙන් ‘හැට්‍රික්’ එකක් ගන්නවා කියන්නේ ලේසි පහසු දෙයක් නොවෙයි. එය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නම් සැලකෙන්නේ අතිශයින්ම අමාරු කර්තව්‍යයක් විදියට. එක්දින තරග ආරම්භ දශක 4කටත් වැඩි කාලයක් ගතවී තිබෙන මේ වකවානුවේ දී ලෝකයෙන්ම හැට්‍රික් වාර්තා වෙන්නේ…