බින්දු පහට දෙසීයෙ හයයි; නම මාවන් අතපත්තු!

12541
Marvan Atapattu

තම රටේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ටෙස්ට් තරගයකට ක්‍රීඩා කිරීම ඕනෑම යොවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ සිහිනයයි. නමුත් ඒ සිහිනය ළඟා කර ගැනීම එතරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ. දහස් ගණනක් ක්‍රීඩකයන් අභිබවමින් රටේ හොඳම ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනා අතරට තේරී පත් වීමට දක්ෂතාව පමණක් තිබීම ප්‍රමාණවත් නැත. ඒ සඳහා වාසනාව ද තිබිය යුතුය. කෙසේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තම රටේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ටෙස්ට් තරගයකට ක්‍රීඩා කිරීම ඕනෑම යොවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ සිහිනයයි. නමුත් ඒ සිහිනය ළඟා කර ගැනීම එතරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ. දහස් ගණනක් ක්‍රීඩකයන් අභිබවමින් රටේ හොඳම ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනා අතරට තේරී පත් වීමට දක්ෂතාව පමණක් තිබීම ප්‍රමාණවත් නැත. ඒ සඳහා වාසනාව ද තිබිය යුතුය. කෙසේ…