එංගලන්ත ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අභියෝග රැසක්

0

අන් වසර වලදී වසන්තයේ ශීත කාලය තිබියදීත් එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ එළිමහන් පුහුණුවීම් වෙත යොමු වීම සුලබ සිදුවීමකි. නමුත් මෙම වසරේ ඒ වෙනුවට ඔවුන් දීර්ඝ තරග විරාමයක් අභියස සිටියි.  කොරෝනා රෝගීන්ට සුවය ගේන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ එක්වෙයි ලොව පුරා වසංගතයක් ලෙස පැතිර යන කොරෝනා හෙවත් COVID-19 වයිරසය නිසා ශ්‍රී ලංකාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

අන් වසර වලදී වසන්තයේ ශීත කාලය තිබියදීත් එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ එළිමහන් පුහුණුවීම් වෙත යොමු වීම සුලබ සිදුවීමකි. නමුත් මෙම වසරේ ඒ වෙනුවට ඔවුන් දීර්ඝ තරග විරාමයක් අභියස සිටියි.  කොරෝනා රෝගීන්ට සුවය ගේන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ එක්වෙයි ලොව පුරා වසංගතයක් ලෙස පැතිර යන කොරෝනා හෙවත් COVID-19 වයිරසය නිසා ශ්‍රී ලංකාව…