අනුෂා, දිනිඳු සමඟ ක්ලිෆඩ් කුසලානය සඳහා පෙළගැසෙමු

149
Clifford cup 2017

“ක්ලිෆඩ් කුසලානය” යන නම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාලෝලීන්ට අලුත් අත්දැකීමක් නොවේ. රග්බි මෙන්ම බොක්සිං ක්‍රීඩාවට ද ක්ලිෆඩ් කුසලානය නම් ප්‍රමුඛ කුසලානයක් ඇත. එහි 2017 බොක්සිං තරගාවලිය එළඹෙන 5 වැනිදා ඇරඹෙන අතර 9 වැනිදා තෙක් පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ මාස් රාජකීය බොක්සිං කවයේදීයි. ගමෙන් උපන් ශක්තියෙන් යොවුන් කාන්තා බොක්සිං ලෝක ශූරතාවයට නොවැම්බර් 19 සිට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“ක්ලිෆඩ් කුසලානය” යන නම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාලෝලීන්ට අලුත් අත්දැකීමක් නොවේ. රග්බි මෙන්ම බොක්සිං ක්‍රීඩාවට ද ක්ලිෆඩ් කුසලානය නම් ප්‍රමුඛ කුසලානයක් ඇත. එහි 2017 බොක්සිං තරගාවලිය එළඹෙන 5 වැනිදා ඇරඹෙන අතර 9 වැනිදා තෙක් පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ මාස් රාජකීය බොක්සිං කවයේදීයි. ගමෙන් උපන් ශක්තියෙන් යොවුන් කාන්තා බොක්සිං ලෝක ශූරතාවයට නොවැම්බර් 19 සිට…