2023 ආසියානු කුසලානයේ සත්කාරකත්වය චීනයට?

155
AFC.com
 

2023 ආසියානු කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය සඳහා වූ සටන දකුණු කොරියාව විසින් අතහැර දැමීමෙන් අනතුරුව එහි සත්කාරකත්වය චීනයට හිමිවනු ඇතැයි වාර්තා වේ. AFC 19න් පහළ තේරීම් තරගාවලියේ කාලසටහන එළිදැක්වේ 2020 AFC වයස අවුරුදු 19න් පහළ තේරීම් තරගාවලියේ තරග කාලසටහන (Draw) පසුගියදා මැලේසියාවේ ක්වාලා ලම්පූර් හී AFC පාපන්දු නිවහනේදී එළිදැක්වුණි. තරගාවලියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2023 ආසියානු කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ සත්කාරකත්වය සඳහා වූ සටන දකුණු කොරියාව විසින් අතහැර දැමීමෙන් අනතුරුව එහි සත්කාරකත්වය චීනයට හිමිවනු ඇතැයි වාර්තා වේ. AFC 19න් පහළ තේරීම් තරගාවලියේ කාලසටහන එළිදැක්වේ 2020 AFC වයස අවුරුදු 19න් පහළ තේරීම් තරගාවලියේ තරග කාලසටහන (Draw) පසුගියදා මැලේසියාවේ ක්වාලා ලම්පූර් හී AFC පාපන්දු නිවහනේදී එළිදැක්වුණි. තරගාවලියේ…